Охрид и Балканот, Археолошки погледи

Научниот собир “Охрид и Балканот, Археолошки погледи” се одржа во куќата на Уранија во Охрид, Октомври 4-5, 2019. Собирот беше организиран во чест на 80-годишнината од раѓањето на акад. Вера Битракова-Грозданова..

Програмата на собирот и Книгата на абстракти може да се погледаат на следниот линк.

Фотографиите од собирот може да се погледаат во галеријата: