Нова веб страна!

Новата веб страна на Истражувачкиот центар за културно наследство „Цветан Грозданов“ при МАНУ е изработена во соработка помеѓу Центарот и Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии при МАНУ.

Во моментов страната сеуште е во фаза на финализација и одредени форми и содржини може да претрпат извесни измени во блиска иднина.